Meerwaarde van een coachhond

Waarom een hond in de coachpraktijk?

Studies tonen aan dat honden een positieve invloed hebben op zowel de fysieke als geestelijke toestand van mensen. Kinderen die zich bijvoorbeeld onveilig voelen in het contact met leeftijdsgenoten of überhaupt in hun omgeving, kunnen veel baat hebben bij de aanwezigheid van een hond. Een hond (in dit geval Yindi) oordeelt niet, heeft geen ‘verborgen agenda’ en voelt feilloos aan wat de gemoedstoestand van een kind is en kan daarop reageren. Bovendien werkt de aanwezigheid van Yindi veelal stressverlagend en zorgt het voor een dosis humor en ontspanning.

Dr. Theo Verheggen (Open Universiteit) heeft enige tijd geleden een mooi college gegeven over de meerwaarde van therapiedieren. Bekijk hieronder het college met de titel ‘Hoe kan een dier jouw dokter zijn?’.


Bron: http://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kan-een-dier-jouw-dokter-zijn/

De rollen die Yindi als coachhond inneemt

Yindi vervult verschillende rollen in de begeleiding en coaching binnen de coaching. Ze is in de eerste plaats een maatje en drempelverlager door alleen al haar aanwezigheid. Haar aaien, met haar spelen tijdens het praten of juist in momenten van stilte, wordt door zowel kinderen als jongeren als heel fijn ervaren. Ook een wandeling met Yindi is een ontspannen en veilige manier voor kinderen om tot zichzelf te komen. Het wandelen, verzorgen van en spelen met Yindi wordt door kinderen ook gezien als een mooie beloning. Meer hierover lees je bij Sanshine op School.

Daarnaast is ze ook een spiegel voor kinderen (op vier poten!). Door kinderen met haar te laten ‘werken’, kan Yindi zo hun non-verbale communicatie spiegelen. Op die manier wordt het kind zich, met behulp van mij als coach, bewust van de non-verbale signalen die hij/zij uitzendt en kan in een veilige situatie experimenteren met het veranderen hiervan. Hoe voelt het als je dit nog eens doet en wat in jouw houding verandert? Hoe reageert Yindi hierop? Daar waar wij veel gericht zijn op verbale taal, zijn honden veel meer bezig met onze lichamelijke taal. En daar gaan wij mensen nog wel eens aan voorbij. Een hond trapt er niet in als jij je anders voordoet en mooie praatjes hebt.

Yindi kan ook ingezet worden als voorbeeld. Kinderen zien soms bepaalde eigenschappen in Yindi die zij in zichzelf herkennen. Dit zorgt voor herkenbaarheid, verbintenis en kan ervoor zorgen dat een kind het gevoel heeft er niet alleen in te staan. Tijdens een wandeling kan ik bijvoorbeeld wat vertellen over de hondentaal die Yindi laat zien of eigenschappen die Yindi bezit. Kinderen herkennen zich vaak in situaties of signalen en zo komen we vaak op een veilige manier tot een gesprek. Dit kan een ingang zijn voor het verdere coachtraject.

Wil je meer weten over de rol van Yindi bij de weerbaarheidstraining die wij geven? Kijk dan op de pagina weerbaarheidstraining VIDA .